Chaberská skládka při podzimním soumraku

Old Chabry dump at an autumn dusk

Včera jsem v Arše předstíral pankáče, pak pracoval až do rána, šel spát po rozednění, vstával před soumrakem a den zahájil procházkou.
Yesterday I pretended to be a punk in the Archa theatre, then worked till the morning, went to bed atrer dawn, got up before dusk and started a day with a walk.

Šel jsem po ďáblicko-chaberský spojce, poslouchal Capriccio od Janáčka:
I walked along the road from Dablice to Chabry and listened to Janacek's Capriccio:

http://www.youtube.com/watch?v=WeIEW_oJpZY
Doporučujeme přehrávat při prohlížení / Listen to it while browsing the photos...

Kolem jezdilo jedno auto za druhým, snažil jsem se nadechovat když byl vzduch čistší a zadržovat při dieselovým zamoření kyselinou dusičnou. V příkopu ležela mrtvá srnka. Nemohl jsem se dočkat až silnice skončí a bývalá chaberská skládka mě přijme do své oázy...
The trafic was bad so I tried to breath in when the air was cleaner and hold my breath when it was poisoned by nitric acid from the diesels. There was a dead doe lying in the gutter. I could not wait for the road to end and for the former Chabry dump to embrace me in its oasis...

proplazil jsem se pod branou... / I crept below the gate...
proplazil jsem se pod branou... / I crept below the gate...

skládka není tak mrtvá jak se zdá... / the dump is not that dead as it seems...
skládka není tak mrtvá jak se zdá... / the dump is not that dead as it seems...

někdo strašně velký se přežral čedičovou vatou a pozvracel se...
someone really big got overeaten by rockwooll and puked...
někdo strašně velký se přežral čedičovou vatou a pozvracel se... / someone really big got overeaten by rockwooll and puked...

Králící z klobouku - 2010 series (a Czech child series about two rabbits from a hat..)
Králící z klobouku - 2010 series (a Czech child series about two rabbits from a hat..)

Přírodní amfiteátr - hlediště / Natural theatre - auditorium
Přírodní amfiteátr - hlediště / Natural theatre - auditorium

Rouří útulek / pipe shelter
Rouří útulek / pipe shelter

Jsme v bezpečí, máme Patrioty... We're safe, we've got Patriots...
We're safe, we've got Patriots / Jsme v bezpečí, máme Patrioty...

Mc. Walk Chabry
Mc. Walk Chabry

Kouzlo střešních krytin I The Magic of roof coverings I
Kouzlo střešních krytin I / The Magic of roof coverings I

Kouzlo střešních krytin II / The Magic of roof coverings II
Kouzlo střešních krytin II / The Magic of roof coverings II

část ropovodu Družba / a part of the oil pipe Družba
a part of the oil pipe Družba / část ropovodu Družba

bankrot! bankruptcy!
bankrot! / bankruptcy!

Kdo chybí?? Who is missing??
Who is missing?? / Kdo chybí??

A kdo je ve vězení?? And who is in jail?
And who is in jail? / A kdo je ve vězení??

4 x ?
4 x ?

Nový design pro pražské autobusové zastávky
New design for Prague bus stops
New design for Prague bus stops / Nový design pro pražské autobusové zastávky

poklop skládkové ponorky / dump submarine lid
poklop skládkové ponorky / dump submarine lid

skládkové ponorky čekající v přístavu... v noci ryjí skládku jako žížaly...
dump submarines waiting in the port... during the night they dig in the dump like earthworms
skládkové ponorky čekající v přístavu... v noci ryjí skládku jako žížaly... dump submarines waiting in the port... during the night they dig in the dump like earthworms

poslední kontrolní stanoviště na cestě... za závorou už je jenom....
the last check point on the road... behind the gate there is only a.....
poslední kontrolní stanoviště na cestě... za závorou už je jenom.... the last check point on the road... behind the gate there is only a.....

mrtvý divoký prase.... a dead wild pig...
mrtvý divoký prase.... / a dead wild pig...

Kukovi se věrnost prasete na předchozí fotce nezdála, proto přikládám morbidní detail kterého jsem Vás původně chtěl ušetřit....
Kuko wasn't sure about the authenticity of the pig on the previous photo. I originally wanted to spare you from this morbid detail, but here you go...
Kukovi se věrnost prasete na předchozí fotce nezdála, proto přikládám morbidní detail kterého jsem Vás původně chtěl ušetřit.... Kuko wasn't sure about the authenticity of the pig on the previous photo. I originally wanted to spare you from this morbid detail, but here you go...

Zprávy: Čtyři divoká prasata spáchala hromadnou sebevraždu na protest proti nedávno vzniklé velké koalici ODS a ČSSD na pražském magistrátu. Tragédie se přihodila při dnešním úplňku na bývalé skládce Chabry.
News: Four wild pigs have committed a mass suicide in protest against the recently established grand coalition of ODS and CSSD at the Prague City Hall. The tragedy has happened at the former dump at Chabry (Prague) on today's full moon.
News / Zprávy: Čtyři divoká prasata spáchala hromadnou sebevraždu na protest proti nedávno vzniklé velké koalici ODS a ČSSD na pražském magistrátu. Tragédie se přihodila při dnešním úplňku na bývalé skládce Chabry. Four wild pigs have committed a mass suicide in protest against the recently established grand coalition of ODS and CSSD at the Prague City Hall. The tragedy has happened at the former dump at Chabry (Prague) on today's full moon.

 

Přidat komentář

Audio comment
Zde můžete nahrát váš audio komentář ve formátu mp3 / post your audio comment here.
Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: mp3.
Zde můžete nahrát váš obrázkový komentář / comment with a photo
Soubory musí být menší než 1 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Images larger than 1024x768 pixels will be resized.
CAPTCHA
Test ufonství
Fill in the blank.