New ways of transport for 2012

Drazí akcionáři, již tradične se hlásíme se základní ideou Ufonion Labs pro rok 2012. Vloni jsme šli low tech, letos naopak míříme trochu výš...
Průchozí cesty (nejen ty fyzické) v roce 2012 Vám přejí Ufonion Labs.

Dear shareholders, as usually, we are here with basic ideas for Ufonion Labs in 2012. Last year we went low tech, this year we are aiming a bit higher..
Clear ways (not only physical) in 2012!